Kategoriler
Sofra

Bugünlerin Kaşığı

null

Tuhaf ama kaşığın, antik çağda kullanıldığı formundan bugünlere gelişi ile siyaset tarihi arasında bağ kurmak hiç de zor değil. Görünen o ki, şu anda bize ne kadar inanılmaz gelirse gelsin siyaset, medeniyet tarihinin her anında olduğu gibi hiç akla gelmeyecek noktalarda bile insanın hayatını en ince detaylara kadar etkilemeyi başarmış. Misal bugün çorbamızı, Ortaçağ sonrasında kullanılan ve alta doğru genişleyen incir yaprağı formundaki kaşıklarla değil de elips şeklindeki kaşıklarla içebilmemizi Britanya’daki monarşi kavgalarına borçlu olduğunuz aklınıza gelir miydi?

Yıl 1660… Britanya ve sömürgelerinde püriten eğilimlerin baskın olduğu 12 yıllık bir iç savaş ve cumhuriyet döneminin ardından monarşi tüm heybetiyle tekrar iktidara geliyor. Ve 12 yıl boyunca püritenlerin süsten arındırdığı her şeyin ihtişama kavuşturulması, yani meşhur Restorasyon dönemi için kollar sıvanıyor.

Cumhuriyet dönemine dair ne varsa kullanmadan önce bir kez daha düşünülmesi gereken bu yıllarda II. Charles’ın kıta Avrupasından getirdiği ‘trefid’ler, yani elips formlarıyla bugünkü kaşığa benzeyen türden yeni kaşıklar çok revaçta. Bu ‘yeni’ kaşıkların sapları da tıpkı cumhuriyet döneminde olduğu gibi düz. Ne var ki ihtişam, yine bu saplarda. Fransız kraliyetinin simgesi zambak formunun kaşıkların saplarına uygulanması, hem aletin bugünkü formuna doğru bir evrimin başlangıcına işaret ediyor hem de yeme içme alışkanlıklarında yeni bir dönemi başlatıyor.

Makul olan davranış, ‘İngiliz terbiyesi’ gereği kaşığın sapını, avucu aşağıda bırakacak şekilde işaret ve baş parmakla tutmak. Ya da başka bir deyişle bugün kullandığımız şekilde ‘kaşıklamak’.